Search for European Projects

The formula of active citizen
Start date: May 1, 2015, End date: Nov 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

„Europos jaunimo savaitė“ ir projektas „Aktyvaus piliečio formulė“ kvietė jaunus žmones užduoti ir atsakyti į klausimus, kas yra pilietis, pilietiškumas, Europos pilietis ir kokie yra aktyvaus dalyvavimo visuomenės gyvenime ir jaunimo politikoje būdai. „Aktyvaus piliečio formulė“ – tęstinis projektas, kuriame dalyvavo 92 jauni žmonės ir 12 jaunimo darbuotojų keturiuose Lietuvos savivaldybėse (Gargžduose, Vilkaviškyje, Kėdainiuose ir Šilalėje). Europos jaunimo savaitės metu, kiekvienoje savivaldybėje buvo suorganizuotos trijų dienų trukmės kūrybinės dirbtuvės, kurių metu jauni žmonės simuliavo savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, savivaldybės tarybos posėdžius, analizavo tokius dokumentus, kaip Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Erasmus+ programos dokumentai, verslo ir politinį mikroklimatą savivaldybėje. Kūrybinių užduočių, darbo grupėse, prezentacijų, diskusijų metu jauni žmonės lavino bendruosius gebėjimus ir kiekvienos dienos pabaigoje diskutavo apie naujai įgytas žinias, gebėjimus, nuostatų ir vertybių pokyčius. Jauni žmonės mokėsi, kaip veikia jaunimo politikos modelis, bandė suprasti, ką jiems reiškia aktyvus pilietiškumas ir kokia forma jie galėtų būti naudingais Lietuvos ir Europos visuomenės veikėjais. Dvi dienas jauni žmonės ruošėsi susitikimams su sprendimų priėmėjais ir verslininkais, išsiaiškino sprendimų priėmimo kelią ir galimas kliūtis. Trečiąją projekto dieną vyko susitikimas su politikais ir verslininkais, kurio metu jauni žmonės pristatė 12 iniciatyvų, padarysiančių teigiamą poveikį vietos jaunimui ir likusiai visuomenės daliai. Keletas jaunimo iniciatyvų pavyzdžių: „Sporto centriukas“ – nenaudojamą pastatą paversti alternatyvių sporto šakų centru. „Maršrutinis taksi“ – peržiūrėti autobusų tvarkaraščių grafikus ir priderinti juos prie popamokinės veiklos. „Jaunimo mainų kelionės“ – sistema padėsianti įgyti tarpkultūrinio mokymosi patirties. Ir kt. Įgyvendintos buvo šios 4 jaunimo iniciatyvos: Klaipėdos rajono savivaldybėje, Gargžduose, Jaunimo reikalų taryboje(JRT) iškėlė klausimą dėl moksleiviams netinkamos autobusų būklės ir tvarkaraščių, įtikino JRT, kad mokyklos teritorijoje turėtų būti įvestas bevielis internetas, kartu su rėmėjais mokykloje įrengė jaunatviškas vidaus ir lauko poilsio erdves. Šilalės savivaldybėje „Vilkiukų klubas“ – kūrybiška ir patraukli, jaunimo poreikiams pritaikyta erdvė, kurioje vykdomos edukacinės ir mentorystės programos – pažangieji padeda įsisavinti žinias prasčiau besimokantiems moksleiviams. Idėja buvo pristatyta jaunimo reikalų taryba, kurios nariai bendru sutarimu nutarė skirti 5000 EUR iniciatyvai įgyvendinti. Vilkaviškio savivaldybėje, jauni žmonės nusprendė spręsti kokybiško laisvalaikio vasaros metu trūkumą. Projekto metu jaunimas susitiko su krašto apsaugos ministru Juozu Oleku, kuris padėjo jiems suprasti savo galimybes ir įkvėpė pačius būti atsakingais už savo ateitį. Užuot laukę iniciatyvos iš kitų organizacijų, projekto dalyviai patys suorganizavo vasaros sporto žaidynes, organizavo kūrybines dirbtuves ir įtraukė ne tik jaunus žmones ir bet ir kitus visuomenės sluoksnius. Kėdainių savivaldybėje, jauni žmonės, bendradarbiaudami su LR Seimo nariu Viktoru Fiodorovu bei vietos verslininkais įgyvendina projektą, sprendžiantį 4 problemas: patalpų - erdvių trūkumą jaunimui kaimo vietovėje, jaunimo aktyvumo stoka, susisiekimo problema, informacijos trukumas apie jaunimo veiklas ir renginius. Jaunimo ir seimo nario bendromis jėgomis buvo imtasi koreguoti autobusų maršrutų grafikus. Iš viso projekte dalyvavo: 93 jauni žmonės, 12 mokytojų, 7 politikai, tarybos nariai, 2 seimo nariai, 10 verslininkų, 2 jaunimo reikalų koordinatoriai, 1 administracijos direktorius, 2 asociacijų „Apskritasis stalas“ vadovai, 2 mokyklų direktoriai. Iš viso 121 asmuo.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details