Search for European Projects

"The Creative Hospital"- integrative and alternative treatments (Det Kreative Sykehus)
Start date: May 2, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Musikterapi och kulturella aktiviteter (integrativ medicin) som komplement till annan konventionell behandling ska prövas i ett samarbetsprojekt mellan Sykehuset i Østfold och NU-sjukvården i Västra Götaland.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details