Search for European Projects

Těšínské Slezsko - historie a současnost ve společné Evropě
Start date: Oct 8, 2006, End date: Jun 24, 2008 PROJECT  FINISHED 

Předkládaný projekt Těšínské Slezsko - historie a současnost ve společné Evropě je českou částí projektu úzce souvisejícím s již předloženým stejnojmenným projektem Zwiazku Komunalnego Ziemi Cieszynskiej w Cieszynie. Náplní českého i polského projektu jsou společné česko-polské aktivity zahrnující konference na téma historie Těšínského Slezska, společné oslavy výročí 750 let založení některých obcí Euroregionu Těšínské Slezsko a výstavy v divadle A.Mickiewicze v PL a Těšínském divadle v CZ, vydání publikace a plakety vztahující se k výročí 750 leté historii regionu. Na realizaci projektu se budou podílet další významné české i polské instituce regionu - např. Muzeum Těšínska, Těšínská knihovna, Těšínské divadlo.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   142 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants