Search for European Projects

Terminál přeshraniční veřejné dopravy
Start date: Dec 31, 2004, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je vybudování přeshraničního terminálu veřejné dopravy s cílem integrovat autobusovou a železniční dopravu v rámci Svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia-Hrádek nad Nisou-Zittau. Terminál autobusové dopravy bude umístěn v areálu příhraničního vlakového nádraží v Hrádku nad Nisou. Dojde tak k intergraci přeshraničních autobusových linek z Zittau a Porajówa a železniční dopravy na trati Zittau-Hrádek n.N.-Liberec. Projekt je součástí připravovaného přeshraničního projektu Regiotram Nisa. K zajištění dopravní obslužnosti v regionu a ke rozšíření linek do sousedního Polska budou v rámci projektu pořízeny 2 autobusy.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   12 172 687,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants