Search for European Projects

Természetvédelmi bemutatóhelyek infrastrukturális fejlesztése Királyréten és az Ipoly-völgyben / Infraštrukturálny rozvoj prezentačných miest ochrany prírody na Királyrét a v údolí Ipľa (Hegyen-völgyön / Horami dolinami)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Nov 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Projektünk a Környezet- és természetvédelem, elérhetőség prioritás, A természeti értékek védelme céljának eléréséhez járul hozzá, a látogatók fogadására alkalmas, de a védett területet nem károsító infrastruktúra fejlesztésén és ennek segítségével az itt élő és idelátogató emberek természettudatos szemléletének erősítésén keresztül.A projekt így elsősorban a látogatófogadás és környezeti nevelés infrastrukturális hátterét kívánja fejleszteni. Ennek keretében olyan tevékenységeket valósítunk meg, melyek elősegítik az érintett térségek gazdag természeti kincseinek hatékonyabb bemutatását (pl. Látogatóközpont fejlesztése, kiállítás, tanösvények létrehozása, felújítása, stb.), a bemutatásra szolgáló helyszínek jobb elérhetőségét (pl. személyszállító kisbusz, közúti jelzőtáblák, információs táblák, stb), valamint a potenciális látogatók jobb tájékoztatását (pl. könyvek, kiadványok, tanösvény-füzetek, film, stb).Néhány projektelem a látogatók által a védett területen okozott terhelés közvetlen csökkentését szolgálja./Náš projekt prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, ktorá je vhodná na prijímanie návštevníkov a zároveň nepoškodzuje chránené územia, a posilnením ochranárskeho povedomia návštevníkov prispieva k dosiahnutiu ciele "Ochrana prírodných hodnôt" priority "Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť". V prvom rade prispieva k rozvoji infraštrukturálneho pozadia environmentálnej výchovy a prijímania návštevníkov. V rámci toho sa zrealizujú také aktivity, ktoré napomôžu k lepšiemu predstaveniu bohatého prírodného dedičstva dotkutých území (napr. rozvoj návštevníckeho centra, vybudovanie a obnova náučných chodníkov, atď.), k zlepšeniu dostupnosti ukážkových miest (napr. mikrobus na prepravu návštevníkov, prícestné tabule, informačné tabule, atď.), k lepšej informovanosti potenciálnych návštevníkov (napr. knihy, publikácie, sprievodca prírodou, film, atď.). Niektoré prvky projektu slúžia na zníženie priamej záťaže na chránené územia spôsobené návštevníkmi. Achievements: The Börzsöny Mountains and the Ipeľ/Ipoly valley are beautiful and very popular areas in Hungary and Slovakia. Thanks to the natural resources there are many tourists travelling to this area for hiking, cycling, hunting, fishing, horseback riding, etc. Despite the popularity of this area, there is no proper infrastructure available. Within the project the infrastructure of environmental education and visitor services were developed. In Királyrét, the visitor centre service was newly established, while in Slovakia, it has already been operating. The waste water treatment system, the solar heating system and the compost toilet’s capacity were enhanced. A minibus, a computer, GPSs and audio-visual equipment were purchased to develop the available services. New exhibitions were installed at both visitor centres, as well as 2 new study trails were established and one was reconstructed.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 84%   298 095,17
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website