Search for European Projects

Tenisový turnaj partnerských měst (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0466)
Start date: Oct 31, 2006, End date: May 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Město Hluboká nad Vltavou předkládá spolu s rakouským partnerským městem Grein an der Donau záměr uspořádat tenisový turnaj dvojic a zároveň vytvořit společnou brožuru propagující tuto akci a další možnosti sportovního vyžití ve městech na obou stranách hranic. 1. etapou je tvorba brožury propagující tuto akci včetně přehledu dalších možností sportovního vyžití v obou partnerských městech 2. etapou bude organizační zajištění tenisového turnaje partnerských měst 3. etapa představuje konání turnaje ve dnech 10. a 11. února 2007. Jde o víkendovou akci, jejíž součástí je setkání týmů partnerských měst a odehrání tenisových duelů o pohár starosty města a zároveň jednání představitelů měst o další možné spolupráci v oblasti sportu a cestovního ruchu. Účastníky turnaje budou členové sportovních klubů a další zájemci z řad představitelů a občanů měst. Výstupem projektu bude dvoujazyčná propagační brožura o konané akci a dalších možnostech sportovního vyžití ve městě Hluboká nad Vltavou a Grein, přátelský tenisový turnaj a vytvoření plánu společných aktivit v následujícím roce. Brožura bude distribuována mezi občany a občanská sdružení a spolky, návštěvníky a další zájemce o volnočasové aktivity, které tyto turistické destinace nabízejí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   42 720,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants