Search for European Projects

Tatry spoločne
Start date: Mar 31, 2011, End date: Nov 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

Samotná realizácia projektu je naplánovaná na 20 mesiacov. V priebehu tohto obdobia bude vybudovaná sieť partnerských organizácií, ktorá bude založená nielen na spoločnom vzájomnom spoznávaní sa, výmene skúseností, transfere know-how, ale aj na spoločnej realizácii tematicky zameraných činností. Nosnou témou projektu je vytvorenie spoločnej komplexnej kampane Tatry spoločne, ktorej súčasťou budú rôzne dielčie aktivity:- spracovanie odborných materiálov pre koordinovaný manažment a manažment CR v cezhraničnom regióne, - realizácia workshopov zameraných na vytipovanie spoločných marketingových aktivít- spracovanie spoločnej marketingovej stratégie- vytvorenie internetového portálu ku kampani (databáza a infobanka spoločných produktov) , vrátane vytvorenia fotobanky imidžových záberov - samotná veľkoplošná kampaň Tatry spoločne (billboardy a citylighty) podporená vydaním komplexného imidžového a spoločných produktových propagačných katalógov na roky 2011 a 2012- nemenej významnou aktivitou je vzdelávanie a školenie pracovníkov kontaktných miest, ktoré ovplyvňujú prvý dojem návštevníka po príchode do regiónu (workshopy tematicky zamerané na komunikačné zručnosti a sezónne novinky). Achievements: Cieľom projektu Tatry spoločne bola komplexná propagácia prihraničného územia regiónu Zakopaného a Liptovského Mikuláša – najväčších turistických stredísk v regióne Tatier na obidvoch stranách poľsko-slovenskej hranice. Prostredníctvom spojenia síl a vytvorenia spoločnej marketingovej stratégie boli existujúce atrakcie letnej a zimnej turistiky na obidvoch stranách hranice propagované ako jedna bohatá ponuka celého regiónu. Boli vydané a široko distribuované informačné katalógy o regióne a jeho atrakciách nielen v zime, ale aj v lete. Bol vytvorený aj trojjazykový internetový portál www.visit-tatry.com, v ktorom je možné nájsť praktické informácie o zaujímavých miestach, turistických a rekreačných atrakciách, a taktiež nápovede, kde je možné ochutnať najlepšie regionálne špeciality. Pre subjekty spojené s turistickou obsluhou boli zorganizované špecializované školenia, ktorých cieľom bolo skvalitnenie úrovne služieb.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 82.7%   243 657,00
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants