Search for European Projects

Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdośin i Gminy Kościelisko
Start date: Mar 31, 2009, End date: Mar 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Projekt zakłada modernizację dwóch centrów kultury zlokalizowanych po dwóch stronach granicy polsko-słowackiej, tj. MSKS w Tvrdošínie oraz Centrum Kultury w Kościelisku, gdzie mieszczą się siedziby gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury na terenie Miasta Tvrdošín i Gminy Kościelisko. W ramach projektu przewidziano również cykl spotkań kulturalno- społecznych, które będą odbywać się na terenie Gmin partnerskich w okresie realizacji projektu, tj. od kwietnia 2009 do marca 2011 roku. Celem projektu jest wzmocnienie turystyczne i gospodarcze gmin partnerskich poprzez modernizację istniejących obiektów infrastruktury kulturalnej, kultywowanie dziedzictwa kultury orawskiej i podhalańskiej oraz rozszerzenie i pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy ludnością zamieszkałą na terenie Miasta Tvrdošín i Gminy Kościelisko w sferze kulturalnej, gospodarczej i ekonomicznej. Achievements: Projekt polegał na modernizacji dwóch centrów kultury zlokalizowanych po dwóch stronach granicy polsko-słowackiej, tj. MSKS w Tvrdošínie oraz Centrum Kultury w Kościelisku, gdzie mieszczą się siedziby gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury na terenie Miasta Tvrdošín i Gminy Kościelisko. W Gminie Kościelisko zmodernizowano budynek, zagospodarowano plac na cele rekreacyjne i kulturalne: wykonano scenę plenerową wraz zapleczem technicznym, plac zabaw oraz wybrukowano miejsca postojowe. W ramach projektu zorganizowano także cykl spotkań kulturalno- społecznych. Celem projektu było wzmocnienie turystyczne i gospodarcze gmin partnerskich poprzez modernizację istniejących obiektów infrastruktury kulturalnej, kultywowanie dziedzictwa kultury orawskiej i podhalańskiej oraz rozszerzenie i pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy ludnością zamieszkałą na terenie Miasta Tvrdošín i Gminy Kościelisko w sferze kulturalnej i gospodarczej

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   686 381,20
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants