Search for European Projects

Taking steps to sucess
Start date: Aug 1, 2015, End date: Apr 30, 2016 PROJECT  FINISHED 

Това е семинар, който беше организиран от „Асоциация за Международна Мобилност“ като домакин в Берковица, България от 10.10.2015 до 17.10.2015. Целта беше да бъдат събрани млади работещи, професионалисти и сътрудници от България, Хърватска, Испания, Португалия, Италия, Гърция, Сърбия, Македония, Румъния, Холандия, за да се изправят пред теми от областта на предприемачеството. Главните цели на проекта са: - участниците да разширят познанията си и уменията си за създаване на работа в младежка среда; - обмяна на знания, опит и добри практики за предприемачеството, както и лични наблюдения; - подтикване на младите участници да започнат техен собствен бизнес като предприемачи; - насърчаване на креативност, конкурентоспособност и инициатива за създаване на малки и микро предприятия; - създаване на Ръководство за успешни стъпки, съдържащо резултатите от проекта, препоръки и стъпки за това, как трябва да се създаде и ръководи предприятие; - създаване на мрежа от млади хора и организации, сътрудничество и бъдещо действия по програмите на Еразъм +. Личните качества също бяха дискутирани. Качества необходими за започване на бизнес и създаване на потенциални работни места, са мотивация, инициатива, преодоляване на страха от провал и други. Участието в този семинар помогна на участниците да си изградят умения за предвиждане на икономическия климат и да си създават партньорства за в бъдеще в тези среди. По този повод програмата на семинара се фокусира върху дефиниции, информация и реални ситуации. На следващо ниво, дейностите ще са насочени към развиване на индивидуалните компетенции и инициативи, както и опознаване на механизмите на предприемачеството. Всичко това създава рамка от необходими умения и знания за развиване на бъдещи идеи и проекти. Те ще се използват за последващи дейности и създаване на дългосрочно сътрудничество за подобряване предприемаческите умения на младежите. Ръководството за стъпки към успеха е планираният резултат, които отделните участници и организациите да презентират и споделят в популяризирането на проекта. За постигането на целите на семинара бяха използвани неформалните методи на обучение като игри, кръгли маси, дебати, дискусии, работа в малки групи, симулации, ролеви игри и индивидуални занимания.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

9 Partners Participants