Search for European Projects

Take it easy
Start date: Aug 24, 2015, End date: Apr 23, 2016 PROJECT  FINISHED 

Take it easy was an Erasmus + Youth in action youth exchange -project. This project was a reunion-project for the best friends of previous year project. Finnish youngsters invited those people that they have been in contact during the year. Also those people invited their connection from previous projects. Lastly they were allowed to invite new friends, too. Finally we had 60 participants from Ireland, Italy, Macedonia, Lithuania, Croatia and Slovakia. The topic was stress handling and relaxing. During the project we handled different kind of methods for better stress management and got familiar with different relaxing method and analyzed what are suitable for myself from the methods. To handle this kind of topics our target was to understand better ourselves, get better life management skills, get better stress management skills throught which we thought we are better prepared for work life. With this project we made our international relationships with our friends deeper and Europe smaller for all of us. Porukka koottiin, niin, että laitoimme ensin listan edellisen kesän osallistujista Google driveen. Jokainen kävi ruksaamassa ketä halusi kutsua. Sitten laskettiin kuinka monta paikkaa millekin maalle voitaisiin antaa paikkoja. Sitten jokainen otti yksityisviestillä yhteyttä omiin kavereihinsa ja kysyttiin olisivat kiinnostuneita tapaamaan uuden projektin merkeissä. Kaikki ketä pyysimme olivat todella ilahtuneita. "Pelastit mun päivän" jne. Oli aivan ihanaa saada tuottaa se ilo heille. Sitten alkoikin hankaluus, sillä kaikilla ei ollutkaan sellaista yhteyttä viime vuoden organisaatioonsa, että olisimme saaneet noin vain kaikilta PIC-koodin. Jokaisen maan kohdalla teimme töitä ja neuvoimme, miten PIC-koodi tehdään nuorten ryhmänä tai sitten jos heillä on johtajiin vielä yhteys niin sitten senaikaisen organisaation PIC-koodi. Monihan oli kaupungin nuorisopalveluiden tms organisaation kautta ja johtajat nuorisotyöntekijöitä ja heistä aika moni oli vuoden aikana vaihtanut työpaikkaa. Tämän projektin teemana oli siis oman elämän halliinnan parantamiseen liittyvä stressin hallinta. Haluamme nostaa tietoiseksi stressinhallinnan keinoja ja vaihtaa kokemuksia siitä, että rentoudunko minä enemmän kovassa urheilussa vai vieko elokuvat ajatukset muualle. Tietenkin emme ole kovin stressaantuneita leirillä, joten itselle paras rentoutumismenetelmä varmasti löytyy vasta, kun niitä kokeilee stressaantuneena. Tässä kuitenkin tulee esille ideoita, mitä se voi olla. Monelle suomalaiselle ja kyselyssäkin joku vastasi näin kysymykseen miten rentoudumme:"I'm my country, Ireland, people would probably either at my age, play sports or go out drinking." Nyt olisikin tarkoitus löytää vaihtoehtoja juuri päihteille ja keinoille, joita saatetaan pitää rentouttavana, mutta eivät lopulta sitä ole. Teema linkittyi Erasmus+ Nuorten liikkuvuus-ohjelmiin erinomaisesti, sillä nykyään erityisesti nuorilla on paljon paineita yhteiskunnan vaatimuksista, lukemattomista valinnanmahdollisuuksista ja siitä, että kaikki on käsillä koko ajan. Informaatiotulva väsyttää meidät, elämme epävarmuudessa riittääkö tämä, valitsinko oikein, mitä kun en jaksa... tämän projektin tarkoitus oli vahvistaa elämänhallinnan taitoja ja stressin hallintaa. Sen tavoitteena oli vahvistaa nuorten valmiuksia työllistyä ja ennenkaikkea pysyä työelämässä. Kun vahvistettiin taitoja hallita stressiä ja hoitaa omat vastuunsa. Hankkeella siis parannettiin nuorten avaintaitojen ja -osaamisen tasoa, koska elämänhallinta, jota stressinhallinta on avaintaito, joka edesauttaa nuoria välttämään syrjäytymisen ja pääsemään aikanaan kiinni työelämään ja kestämään työelämänkin paineita. "Mukaan lukien muita heikommassa asemassa olevat nuoret" on yksi E+ ohjelman mainitsema asia. Tällä projektilla me osaltamme vaikutimme heikommassa olevien mahdollisuuksiin tavata muita nuoria tasa-arvoisessa asemassa. Lisäksi toivottavasti osaltamme ehkäisimme stressin aiheuttamia ongelmia, jotka ajavat ihmisiä muita heikompaan asemaan ensin terveydellisesti ja sitten taloudellisesti ja sosiaalisesti. Osallistujat kohdassa on selvitetty enemmän heikommassa asemassa olevien osuutta projektin osallistujista. Tarkoitus oli tässä hankkeessa vahvistetaa aktiivista kansalaisuutta, koska vain elämäänsä hallitseva ihminen kykenee olemaan aktiivinen kansalainen. Hankkeessa vahvistettiin kulttuurien välistä vuoropuhelua, kun osallistujamaita oli useita, joiden kesken luotiin lämmin ilmapiiri ja tasa-arvoinen toisia kunnioittanut ilmapiiri. Oman elämän hallinta, johon stressinhallinta tähtää parantaa sosiaalista osallisuutta. Kielitaito ja kommunikointitaito kansainvälisessä ympäristössä ja vieraalla kielellä parani hankkeeseen osallistuneilla.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

6 Partners Participants