Search for European Projects

Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego
Start date: Mar 31, 2011, End date: Sep 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

Idea projektu związana była z realizacją przez struktury Euroregionu Karpackiego wizji rozwoju Karpat Wschodnich w oparciu o autorską koncepcję strategiczną  Karpacki Horyzont 2014. Jednym z celów zdefiniowanych w ramach koncepcji było stworzenie profesjonalnej, wielofunkcyjnej struktury (sieci) współpracy podmiotów sektora publicznego i pozarządowego. W ramach projektu stworzony został system komunikacji i współpracy między graczami sektora publicznego i pozarządowego w ramach sieci na poziomie międzyregionalnym. Pozwoli on na wyrównanie poziomów organizacyjnych między polskimi a słowackimi strukturami Euroregionu Karpackiego, a także zintensyfikowanie współpracy między JST a NGO w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów transgranicznych. Grupami docelowymi projektu są odbiorcy instytucjonalni. W ramach projektu wydane zostały publikacje takie jak III sektor w Euroregionie Karpackim. Raport z badania i audytu polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego i Atlas Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych – liderzy współpracy. Achievements: Idea projektu związana była z realizacją przez struktury Euroregionu Karpackiego wizji rozwoju Karpat Wschodnich w oparciu o autorską koncepcję strategiczną Karpacki Horyzont 2014. Jednym z celów zdefiniowanych w ramach koncepcji było stworzenie profesjonalnej, wielofunkcyjnej struktury (sieci) współpracy podmiotów sektora publicznego i pozarządowego. W ramach projektu stworzony został system komunikacji i współpracy między graczami sektora publicznego i pozarządowego w ramach sieci na poziomie międzyregionalnym. Pozwoli on na wyrównanie poziomów organizacyjnych między polskimi a słowackimi strukturami Euroregionu Karpackiego, a także zintensyfikowanie współpracy między JST a NGO w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów transgranicznych. Grupami docelowymi projektu są odbiorcy instytucjonalni. W ramach projektu wydane zostały publikacje takie jak III sektor w Euroregionie Karpackim. Raport z badania i audytu polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego i Atlas Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych – liderzy współpracy.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 84.3%   257 025,13
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants