Search for European Projects

System wsparcia działań transgranicznej ochrony przeciwpowodziowej. Zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i innym zagrożeniom na polsko - czeskim pograniczu.
Start date: Sep 9, 2004, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Mając na uwadze pojawiające się co roku zagrożenie powodziowe i występowanie lokalnych powodzi i podtopień Państwowa Straż Pożarna (PSP) prowadzi działania związane z usuwaniem skutków katastrof naturalnych. W obliczu rozmiarów zagrożeń generowanych przez cieki wodne po obu stronach granicy Polsko - Czeskiej, PSP boryka się z problemem braku odpowiedniej ilości sprzętu niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym jak i usuwania skutków powodzi.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   116 250,55
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants