Search for European Projects

System informacji turystycznej dla regionu opolskiego i ołomunieckiego
Start date: Jul 14, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt dotyczy stworzenia wspólnego polsko – czeskiego systemu informacji turystycznej dla Regionu Opolskiego i pogranicza czeskiego w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej i turystycznej oraz zwiększenia liczby turystów krajowych i zagranicznych na obszarze pogranicza poprzez promocję zabytków historii i dziedzictwa kulturowego, aktywnego wypoczynku oraz troski o zdrowie dla zwiększenia konkurencyjności oferty turystycznej. Projekt likwiduje niedostatki w zakresie dostępu do pełnej informacji turystycznej oraz czyni ją przyjazną poprzez przejrzysty, czytelny i uporządkowany układ spójnych elementów kompleksowego systemu
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   50 142,98
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants