Search for European Projects

SuperNurse Botnia 2

Projektet är en fortsättning på det nyskapande projektet med samma namn (läs ovan). Syftet är att utveckla handledningsprocessen i vårdutbildningen, vilket leder till en stärkt yrkesidentitet och en positiv utveckling av arbetsmiljön som gör att allt fler väljer att stanna kvar inom vårdyrket. Projektet bidrar till att säkra tillgången på kvalificerad vårdpersonal och en god vård inom Kvarkenområdet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   348 300,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants