Search for European Projects

SUPERLIGA BASKETBALU VOZÍČKÁŘŮ - sezóna 2005-2006 (CZ.04.4.83/3.2.00.1/0038)
Start date: Feb 20, 2005, End date: May 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Basketbal vozíčkářů je nejrozšířenějším sportem tělesně postižených ve světě i v České republice, kde působí tři basketbalové týmy vozíčkářů. Sportovní klub HOBIT Brno patří k nejúspěšnějším, je šestinásobným držitelem titulu Mistr České republiky, vítězem několika domácích i zahraničních turnajů a pravidelným účastníkem evropských soutěží André Vergauwen Cup a Champions Cup. Naši hráči tvoří páteř Národního basketbalového týmu vozíčkářů, který je na desáté příčce evropského žebříčku. Díky výkonnostnímu růstu našich hráčů již domácí soutěž nenabízí stimulující konkurenční prostředí, které by motivovalo naše sportovce. Řešením je společná soutěž s basketbalovými týmy vozíčkářů ze zahraničí, osvědčila se spolupráce s rakouským týmem ABSV-Wien LoFric Dolphins. Cílem projektu je rozvoj basketbalu vozíčkářů prostřednictvím přeshraniční ligové soutěže, SUPERLIGY BASKETBALU VOZÍČKÁŘŮ – sezóna 2005-2006. Podpora iniciativy INTERREG IIIA by umožnila výrazné zkvalitnění soutěže a její další rozvoj. Tělesně postižení z mnoha důvodů obtížně hledají společenské a pracovní uplatnění, problematická je i dostupnost kulturních a sportovních aktivit. Navazování přeshraničních kontaktů navíc čelí i bariérám v myšlení lidí a problémům, které vznikly díky dlouholetému přervání přeshraničních ekonomických, sociálních a kulturných vazeb. Projekt přispívá k řešení zmíněných obtíží a zviditelňuje problematiku zapojení tělesně postižených do života společnosti. Nejvýznamnějším přínosem je možnost vrcholové sportovní aktivity pro tělesně postižené. Sport hraje ve společnosti důležitou úlohu jako praktická manifestace úsilí, odhodlání a píle jednotlivců a týmů i jako nositel ideálů sportovního ducha, soutěživosti a smyslu pro fair-play. V případě sportu tělesně postižených mají tyto ideály ještě větší význam, zejména díky obtížným životním situacím, kterým tělesně postižení čelí. Při překonávání těchto obtíží je právě sportovní aktivita významným faktorem, který si jistě zaslouží podporu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   625 323,75
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants