Search for European Projects

Styring, integrasjon og mangfold

Projektet ska genomföra förstudier och seminarier för att utveckla ett huvudprojekt där syftet är att undersöka hur lärarnas och rektorernas åtgärder präglas av de nya styrningsformerna i de två länderna och vilka konsekvenser det har för mångfald, integration och genomströmning i utbildningssystemet med fokus på jämställdhet och demokrati. Resultaten från studien skapar förutsättningar för ett större projekt där samma problemställningar undersöks i större skala och över en större geografi, till exempel i Skandinavien eller inom Europeiska Unionen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website