Search for European Projects

Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja
Start date: Jun 30, 2005, End date: Oct 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt dotyczy promocji dotychczas wytyczonych ścieżek rowerowych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dla potrzeb polskich i czeskich turystów. Obejmuje on m.in. wytypowanie najbardziej atrakcyjnych ścieżek, opracowanie i wdrożenie dwujęzycznego oznakowania tras w formie tablic informacyjnych, rozwój usług związanych z kompleksową obsługą turystyczną, gromadzenie informacji o kadrze pracującej przy obsłudze turystów, uzgadnianie z władzami lokalnymi i przedsiębiorcami przedsięwzięć rozwojowych, wielokierunkową akcję promocyjną stworzonego produktu turystycznego poprzez opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych, akcję promocyjną w mediach czeskich.
Up2Europe Ads

Details

  • 74.9%   51 915,44
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants