Search for European Projects

Structuurversterking Stationsomgeving Vlaanderen-Nederland
Start date: Sep 29, 2009, End date: Sep 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

Het station en haar omgeving is van groot belang voor steden. Vaak is dit voor velen de eerste kennismaking met de stad. Het is ook in die omgeving dat veel economische activiteiten samenkomen en is het ook een punt waar verschillende vormen van vervoer bijeekomen. De stationsomgeving is veelal ingericht in het begin van de 20e eeuw en de huidige inrichting voldoet in veel gevallen niet aan de hedendaagse normen. Er dan ook vaak sprake van verval en achteruitgang.Negen steden uit de grensregio zijn gaan samenwerken rond de herontwikkeling van hun stationsomgeving. De aanwezigheid van vergelijkbare problemen in stationsomgevingen in verschillende regios leidt tot de constatering dat samenwerking wenselijk is om tot een betere en meer efficiënte aanpak van de verschillende problemen te komen. Door samen een kennisnetwerk op te bouwen, kan gezamenlijk worden gezocht naar de beste oplossingen die bijdragen aan de gewenste kwaliteitsimpuls. De kennis die doorheen dit project ontwikkeld wordt zal gebundeld worden, waardoor ook andere steden en gemeenten in de grensregio de vruchten kunnen plukken van de onderzoeksinspanningen die gedaan werden in dit project. Achievements: In dit project zijn elf steden gaan samenwerken rond de herontwikkeling van hun stationsomgeving. Vaak is een stationsomgeving voor vele bezoekers de eerste kennismaking met de stad. Het is ook in die omgeving dat veel economische activiteiten gelokaliseerd zijn en het station is dikwijls ook een punt waar verschillende vormen van vervoer samenkomen. De problemen van verschillende stationsomgevingen komen veelal overeen.Daarom is het van groot belang om op dit vlak samen te werken, om tot een betere en meer efficiënte aanpak van de verschillende problemen te komen. Door een kennisnetwerk op te bouwen, kan gezamenlijk worden gezocht naar de beste oplossingen die bijdragen aan de gewenste kwaliteitsimpuls. De kennis die doorheen dit project ontwikkeld werd, is gebundeld in een mooi boek waardoor ook andere steden en gemeenten in de grensregio de vruchten kunnen plukken van de onderzoeksinspanningen die gedaan werden in dit project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 29.6%   3 187 710,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

10 Partners Participants