Search for European Projects

Strojová údržba lyžařských turistických tras - Město Železná Ruda (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0597)
Start date: Oct 24, 2007, End date: Mar 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Předkládaný projekt strojové údržby lyžařských turistických tras v obvodě Železnorudska je úspěšně opakovaný projekt s cílem zvýšení turistické atraktivity území, zvýšení zimní návštěvnosti obce, a tím posílení ekonomických příjmů z cestovního ruchu pro místní malé a střední podnikatele nabízející služby v tomto odvětví. Cílové skupiny tvoří: 1. turisté, návštěvníci využívající upravené lyžařské stopy 2. místní podnikatelé v cestovním ruchu, kteří jsou úzce závislí na množství návštěvníků, které zejména v zimním období koresponduje s kvalitou nabízených služeb, hlavně údržbou lyž. tras.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   55 060,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants