Search for European Projects

Strojová údržba lyžařských stop Horská Kvida, Modrava, Srní (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0491)
Start date: Aug 30, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt strojové údržby lyžařských turistických tras v této oblasti je úspěšně opakovaný projekt s cílem zvýšení turistické atraktivity oblasti, zvýšení zimní návštěvnosti, a tím posílení ekonomických příjmů z cestovního ruchu pro místní podnikatele nabízející služby v tomto odvětví. Cílové skupiny jsou v zásadě dvě: turisté a místní podnikatelé v cestovním ruchu, kteří jsou úzce závislí na množství návštěvníků, které v zimním období koresponduje s kvalitou nabízených služeb. Hlavní aktivitou je pravidelná a kvalitní strojová údržba vybraných lyžařských turistických tras.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 66.7%   116 180,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants