Search for European Projects

Streets of Europe: Promoting non-violent behaviour through community volunteering.
Start date: Sep 1, 2016, End date: Feb 28, 2017 PROJECT  FINISHED 

Sammanfattning av “Streets of Europe: Promoting non-violent behaviour through community volunteering. ”. med diarienummer 0859/16 YEpro, Den svenska ungdomsföreningen International World Youth Organization har tillsammans med sina partnerorganisationer från Portugal, Lettland, Turkiet och Italien skapat detta projekt som ett led i sitt arbete med att få ner ungdomsvåldet och samtidigt öka engagemanget i det ideella föreningslivet. Huvudaktiviteten för projektet är ett ungdomsutbyte under vilket 70 ungdomar tillsammans med 10 ungdomsledare kommer samman för att utbyta idéer och genom en rad metoder arbeta fram sätt att möta problematiken med ungdomsvåldet i våra lokala samhällen. Målet är att deltagande ungdomar skall hitta verktyg för att främja ideellt arbete på teman som mänskliga rättigheter, tolerans, integration och konflikthantering, för att på så sätt minska utanförskap och våld mellan ungdomar.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

4 Partners Participants