Search for European Projects

Středoevropský projektový seminář (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0103)
Start date: May 28, 2005, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Středoevropský projektový seminář (Middle European Project Seminar - MEPS) je týdenní konference, při níž pětatřicet studentů technických univerzit ze tří zemí (ČR, Rakousko, Maďarsko) řeší několik konkrétních dopravních situací hostitelského města. Seminář se koná každý rok v jiném městě v jedné z těchto tří zemí, které se pravidelně střídají. V letošním roce zaštítilo konání konference město České Budějovice. Konference se zúčastní studenti a profesoři Fakulty dopravní ČVUT v Praze, studenti a členové profesorského sboru z Institutu pro dopravní plánování a dopravní inženýrství Technické univerzity Vídeň a student a profesoři z Katedry silničního a železničního stavitelství Technické a ekonomické univerzity Budapešť. Posláním semináře je řešení konkrétních dopravních problémů města České Budějovice. Pozornost je věnována otázkám dopravy v klidu (parkování), bezpečnosti chodců na přechodech a pěších trasách, řešení vybraných křižovatek, průzkum a zefektivnění linek městské hromadné dopravy a studii rozvoje sítě cyklistické dopravy. Na vybraných projektových úkolech budou společně pracovat posluchači z uvedených vysokých škol pod odborným vedením zkušených pedagogů v poměrném zastoupení tak, aby bylo možné rozvíjet a obohacovat jazykové znalosti nejen o prvky běžné komunikace, ale zejména o výrazy z odborné technické dopravní a komunikační terminologie. Společným jednacím a komunikačním jazykem bude angličtina.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   107 028,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants