Search for European Projects

Střední Pošumaví - propagační materiál (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0306)
Start date: Jan 12, 2006, End date: Jan 11, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt představuje vytvoření skládacího turistického letáku formátu 440x210 mm v rozsahu 5 000 ks, prostřednictvím něhož bude propagována turistická oblast mikroregionu Střední Pošumaví a partnerské m. Rinchnach.V současné době nemá mikroregion žádný aktuální propagační materiál, který by komplexně představoval vymezenou turistickou destinaci.Propagační leták bude distribuován prostřednictvím IC a obcí v bývalém okrese Klatovy a IC města Rinchnach.Cílem projektu je podpořit rozvoj CR přilákáním turistů na základě poskytování dostatečných informací a jejich přesvědčováním o setrvání v regionu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   47 005,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants