Search for European Projects

Strategie rozvoje turismu v obci Bukovec s důrazem na přeshraniční spolupráci s obcí Istebná (Strategie rozvoje turismu v obci Bukovec s důrazem na přeshraniční spolupráci s obcí Istebná)
Start date: Jan 31, 2007, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Záměrem akce je výrazně přispět k nastartování celkového rozvoje Obce Bukovec především prostřednictvím podpory rozvoje cestovního ruchu v přímé návaznosti na možnosti rozvoje cestovního ruchu v rámci spolupráce se sousední polskou obcí Istebna. Akce se bude sestávat z cyklu tří workshopů jichž se zůčastní představitelé Obce Bukovec a Istebna, občané a podnikatelé z obce Bukovec a podnikatelé z obce Istebna. Na základě výsledků těchto workshopů a analýz dalších dat cestovního ruchu bude zpracován dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu v obci Bukovec s důrazem na přeshraniční spolupráci v oblasti společných přeshraničních produktů cestovního ruchu na území obcí Bukovec a Istebna.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   260 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants