Search for European Projects

Strategie regionálního rozvoje Frýdlantska
Start date: Jul 31, 2006, End date: Jul 31, 2007 PROJECT  FINISHED 

Zástupci obou příhraničních území si odsouhlasili, že je nezbytné zahájit intenzivní spolupráci, jejímž výsledkem bude celkové probuzení a nastartování takových aktivit, které by společně podpořily zvýšení kvality života v této oblasti územně obsahující okrajové části dvou zemí. V rámci projektu se jedná se o zpracování Strategie regionálního rozvoje Frýdlantska včetně organizace dvou průběžných pracovních setkání odborné veřejnosti, za účasti obou spolupracujích stran, jejichž účelem bude průběžná diskuze nad vznikajícím podkladovým materiálem, průběžné připomínkování až po odsouhlasení výsledných priorit. Na závěrečné konferenci bude strategie představena a předána i polské straně.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   471 486,75
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants