Search for European Projects

stopách jednoho šlechtického rodu – Notthaffti v Euregio Egrensis/ Auf den Spuren eines Adelsgeschlechts - Die Notthaffte in der Euregio Egrensis (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0142)
Start date: Dec 31, 2005, End date: Nov 4, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projektu zahrnující výstavu, výstavní katalog a turistickou skládačku usiluje o názorné vyobrazení života ve středověku a raném novověku na pomezí Čech a Bavorska. Vybraný rod Notthafftů náleží k nejvýznamnějším středověkým rodům Chebska a Horní Falce. Zmíněným výstupům bude předcházet náročný odborný výzkum česko-německého týmu historiků, archivářů a muzejních pracovníků. Výstava bude rozdělena na dvě části (starší dějiny v KMCH, mladší v Egerland Museu Marktredwitz) a bude probíhat paralelně na českém a německém území. Projekt je součástí přeshraniční krajinné výstavy Cheb - Marktredwitz.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 71.9%   233 810,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants