Search for European Projects

Stezkou po vyhlídkových věžích polsko-českého příhraničí
Start date: Sep 30, 2008, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Region polsko-českého příhraničí má bohaté kulturní a historické tradice ovlivňující jeho turistickou atraktivitu. Nevyužití jeho potenciálů vyplývá často ze špatného stavu turistických objektů. Pro přilákání nových turistů je nezbytné zlepšit kvalitu turistické infrastruktury a úroveň nabízených služeb, vytvořit společné polsko-české sítě a struktury a marketingovou strategii. Předmětem projektu je vytvoření nového, přeshraničního turistického produktu, kterým je stezka po vyhlídkových věžích polsko-českého příhraničí, která přispěje k posílení spolupráce turistických subjektů a ke zvýšení atraktivity regionu. Projekt zahrnuje provedení opravy vyhlídkové věže na vrcholu kopce Wzgórze Krzywoustego ve městě Jelenia Góra, včetně osvětlení a rozmístěním drobné architektury pro zpřístupnění vrcholu pro návštěvníky, výroba a instalace na rozhlednách v Jelení Górze a v Turnově maket s panoramatickými výhledy, které lze vidět z těchto vyhlídkových věží, vydání ilustrované čtyřjazyčné publikace ? průvodce po rozhlednách v příhraničí, vytvoření čtyřjazyčných internetových stránek nově vzniklého turistického produktu a uspořádání společné, plenérové kulturní akce v Turnově, v rámci níž vystoupí soubory historické hudby a bude uspořádán historický jarmark spojený s tradicemi města Turnova ? zpracování drahokamů a výrobou bižuterie s drahokamů pro zástupce a obyvatele Jelení Góry a Turnova. Český partner projektu - město Turnov se aktivně zapojí do realizace výrobou a financováním modelů panoramatických výhledů z rozhledny v Turnově, shromážděním materiálů a objednáním výroby průvodce po rozhlednách v příhraničí, financováním, zpracováním a zřízením internetové stránky projektu, uvolněním personálu pro realizaci projektu a uspořádáním a financováním akce na závěr projektu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   281 336,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants