Search for European Projects

Sten och mineral i MittSkandia

Sten- och mineralindustrin är ett växande område. Forskningsenheten ska tillsammans med Statsskog göra en förstudie för att kartlägga möjligheten för att vidareutveckla sten- och mineralindustrin inom MittSkandiaregionen

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 25.6%   200 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

3 Partners Participants