Search for European Projects

STAY OR GO
Start date: Aug 5, 2016, End date: Jun 4, 2017 PROJECT  FINISHED 

Projektet STAY OR GO är för avsikt att svara på problemet med avfolkningen av de mindre städerna, särskilt bland ungdomar som flyttar till större städer för studier eller arbete. Projektet bygger på tron att ungdomsrörlighet kan vara en möjlighet att stärka känslan av identitet, förbättra självkänsla och kompetens, främja dynamisk aktivering och byggmöjligheter på platser av tillhörighet och bidra till skapandet av kreativa arbetstillfällen baserad på lokala resurser och därmed bidra till utvecklingen av samhället. Projektet bygger på samma tillvägagångssätt och principer av icke-formell utbildning. En kombination av olika kreativa och interaktiva metoder kommer att användas och utformas på deltagarnas profil med tonvikt på att använda flera metoder för sport och utomhusaktiviteter. Mål: 1) För att påverka stadens utveckling och placera attraktionskraft genom att skapa användbara förslag från ungdomar som ingångar för politiska beslut 2) För att stärka platsens varumärke och lansera en mängd säljfrämjande åtgärder på internet eller på annat sätt 3) Att öka medvetenheten och öka kompetens inom flera områden (Kommunikation, språk, politik, geografi, historia, planering etc.) 4) Höj medvetandet bland beslutsfattare och samhällsaktörer om ungdoms delaktighet, samhällsutveckling, attraktionskraft och plats marknadsföring. De planerade aktiviteterna är: 1. Ett internationellt seminarium (som ska hållas i Vidukle, Litauen i november 2016) med deltagande av 30 ungdomsarbetare och ungdomspolitik beslutsfattare: under fem dagar av aktiviteter, kommer deltagarna att analysera teman i projektet: ett aktivt deltagande och skapande av möjligheter för unga människor att stanna kvar i sina egna regioner och möjliga strategier och åtgärder för att ta itu med ungdoms emigration. Seminariet kommer också göra det möjligt för parterna att diskutera nästa aktivitet, det multilaterala utbytet. 2. Multireal ungdomsutbyte i Turkiet där 60 ungdomar mellan 14 och 30 år (alla med färre möjligheter) och en ledare för varje land. Utbytet kommer att äga rum i mars 2017 en löptid på 8 dagar och omfattar miljö- och konstnärlig verksamhet i en Turkisk by. 3. En multilaterala utbytet kommer att hållas i Karlstad, Sverige i maj 2017 med deltagande av ungdomar mellan 15 och 30 år (alla med begränsade möjligheter) som lever i små städer från 6 partnerländerna, vars ämnen kommer att starta lokal initiativ och nystartade företag som skapar förutsättningar för ungdomar att förhindra dem från att lämna små städer.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

4 Partners Participants