Search for European Projects

Stavební úpravy turistického centra pěšího přechodu v Českých Velenicích (CZ.04.4.83/2.1.00.1/0141)
Start date: Mar 31, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je rekonstrukce přístupové komunikace k pěšímu hraničnímu přechodu mezi Českou republikou a Rakouskem, který přímo spojuje města České Velenice a Gmünd včetně úprav prostranství představujícího turistické rozcestí a zázemí (zejména pro pěší a cykloturisty) bezprostředně po přechodu státní hranice mezi ČR a Rakouskem. Projekt sestává ze dvou částí, které současně představují jednotlivé stavební objekty: 1. Realizace opravy přístupové komunikace k přechodu pro pěší a cyklisty včetně opravy jejího přemostění a realizace doprovodných opatření jako jsou instalace nového veřejného osvětlení, oddechových a klidových ploch (laviček) apod. Celkově je tato část projektu předpokládána v délce 262,5 m. 2. Celková úprava prostranství turistického rozhraní a vytvoření odpočinkových a informativních ploch (osazení lavičkami, kolostavy, informačními turistickými tabulemi, osázení zelených ploch, instalace zábradlí, opěrných zídek, palisád apod.), přičemž cílem je celková rekultivace řešených ploch turistického zázemí včetně instalace nového veřejného osvětlení. Celkově je tato část projektu předpokládána v rozsahu 28,46 m2. Oba stavební objekty na sebe bezprostředně navazují, jsou předěleny pouze procházející komunikací III. třídy. Součástí projektu je i přesun přechodu pro chodce mezi oběma objekty, který je v současnosti nevhodně umístěn. Projekt má výrazný přeshraniční význam pro obě dotčená města i státy. Frekvence využití hraničního přechodu mezi oběma městy je vysoká (530 tis. osob ročně v obou směrech dohromady). Přechod představuje nejrychlejší a bezpečné spojení pro všechny jeho cílové uživatele (pěší a cykloturisté, obyvatelé města, nakupující, studenti). Stávající silniční přechod je pro všechny cílové skupiny projektu prakticky nevyužitelný, neboť je situován až na severovýchodním okraji města Č. Velenice. Současný technický stav řešené infrastruktury neodpovídá současným požadavkům, na rakouské straně je přístup k přechodu ve značně lepším stavu

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   3 069 087,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants