Search for European Projects

Startconferentie Kanaalzone Gent-Terneuzen

Initiatiefnemers van dit project waren de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. De ontwikkeling van de kanaalzone Gent-Terneuzen is voor beiden van grensoverschrijdend belang. Uit het Onderzoeksproject Integratie Havengebieden Gent en Zeeland Seaports bleek al welke kansen er zijn bij nauwere samenwerking binnen de kanaalzone. De opzet van de Startconferentie was om in samenwerking met diverse partners in het gebied, te komen tot een ontwikkelingsvisie voor lange termijn, zodat die kansen konden worden aangegrepen. Deze verschillende betrokken partners waren de gemeenten Gent en Terneuzen (verenigd in het overleg van Kanaalzonegemeenten) en de beide havenbedrijven in de kanaalzone. Naast deze essentiële partners werden ook anderen benaderd vanuit het bedrijfsleven, samen met milieugroeperingen. Centrale thema's voor de conferentie waren het benutten van economische potenties, streven naar ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van benodigde infrastructuur. Om een breed publiek op de hoogte te brengen van dit project en inspraak te geven, werd de conferentie georganiseerd voor alle belangstellenden en mogelijke partners aan weerszijden van de grens. Men wilde iedereen, ook de bewoners, enthousiast maken voor het project. De conferentie vormde dus een belangrijke stap in het komen tot draagvlak voor grensoverschrijdende samenwerking in de kanaalzone én het formuleren van projectideeën die daarbij mogelijk zijn. Een idee dat op die dag werd geformuleerd is inmiddels uitgegroeid tot een zeer omvangrijk en voor de kanaalzone erg belangrijk project: Bio Base Europe. Belangrijk onderdeel bij de conferentie was het presenteren van een gezamenlijk logo, naam, projectbeschrijving en brochure. Hiermee wilden de initiatiefnemers zich profileren en het project een herkenbaar gezicht geven. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   18 516,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants