Search for European Projects

Standardiserad utveckling av planering och ekologiska redskap (SUPERB)

Projektet är en fortsättning på det i media mycket uppmärksammande projektet ULTRA (se nedan). SUPERB har två grundläggande mål. Det första är att vidareutveckla inventerings- och databehandlingsmetoderna för grunda områden till en standardiserad, öppen och allmänt tillgänglig metod som kan användas för att producera de beslutsunderlag som behövs för planering och förvaltning. Det andra huvudmålet är att sprida kunskaperna om de nya metoderna till hela Botnia-Atlanticaområdet genom att se till att berörda myndigheter får information och möjlighet att utvärdera och kommentera de nya underlagen som samtidigt blir tillgängliga för alla regionala aktörer.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   498 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants