Search for European Projects

Stálá výstavní expozice z historie Kaplicka (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0201)
Start date: Sep 21, 2005, End date: Sep 17, 2006 PROJECT  FINISHED 

V Kaplici není žádný hrad, zámek, dokonce ani muzeum. Návštěvník tak nemá možnost se seznámit s historií města a je též velmi obtížné dostat se k těmto informacím i místním občanům. Děti se učí ve škole historii na různé úrovni, ale praktické ukázky z místní historie velmi chybí.Toto téma diskutují zastupitelé města již řadu let. Vybudovat městské muzeum však vždy narazilo na nedostatek finančních prostředků. Uvolněním prostor v budově bývalého Domu dětí a mládeže v centru města byla zvolena cesta vybudovat nejdříve stálou výstavní expozici, která může později přejít v zamýšlené muzeum. Bylo využito řady studií a návrhů a byl sestaven návrh této expozice, který je rozdělen do několika okruhů. Jedná se o první patro budovy za rohem náměstí. Velká hala bude věnována novodobé historii, především spolupráci se zahraničními partnery. Budou zde prezentovány výsledky společných projektů s partnerem. Touto propagací očekáváme zvýšení zájmu o spolupráci na projektech a další rozvoj spolupráce s partnery i v dalších oblastech života ve městě i regionu. Bude zde také poskytnut prostor spolkům a společenským organizacím pro prezentaci jejich činnosti. Tato část se bude průběžně doplňovat. V dalších třech místnostech budou exponáty z dřívější historie, jak je uvedeno ve stručném obsahu projektu . Vernisáž výstavy bude v den Kaplických slavností 2006 (26.srpen2006). Prezentace a propagace bude prostřednictvím plakátů, inzertních výstupů v médiích a vydanou brožurou. Zahraniční partner se bude podílet na výstavě poskytnutím vlastních materiálů, poradenskou činností, účastí na vernisáži a výstava bude nabídnuta ke shlédnutí i žákům a studentům jejich škol a členům jejich spolků a organizací, i ostatních občanů, protože se jedná o část společné historie (a to nejen té novodobé). Provoz výstavy po ukončení projektu bude financován z prostředků města, případně bude požádáno o prostředky z jiných grantů a dotačních programů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.1%   92 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants