Search for European Projects

Stálá expozice o historii hornictví a sklárství v Dubnanech a na Hodonínsku
Start date: Sep 14, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Ve meste Dubnany chceme vytvorit Stálou expozici o historii hornictví a sklárství v regionu Hodonínsko. Ekonomické zmeny po roce 1989 urychlily zánik cinností typických pro oblast - težby uhlí a také sklárské výroby. Tyto práce byly neodmyslitelnou soucástí každodenního chleba obyvatel regionu po dobu témer stopadesáti let. Expozice bude informovat širokou verejnost. Pripomínat nám, ale i budoucím generacím, jak težkou a nebezpecnou práci vykonávali naši otcové a dedové. Historii, která se pomalu vytrácí z našeho života. Od ukoncení obou cinností uplynulo jíž více než deset let a ubývá pametníku - horníku a skláru. Je nejvyšší cas pro uskutecnení tohoto projetku. Mezi lidmi je zatím dost materiálu, jež by mohl být využit pro projekt: bežné predmety každodenní potreby, výrobní nástroje horníku a skláru, fotografie, dokumenty, sklárské výrobky, ruzné veci nutné k výrobe skla a dobývání uhlí. Vetšinu takových budoucích exponátu získáme od vlastníku výpujckou nebo darem. Tím také projekt bude mít pozitivní vliv na zlepšení životního prostredí. Casem tyto veci skoncily na skládce. Dorustající mládež již nemá vztah k hornictví ci sklárství, nebot tuto cinnost již nezažila. Projekt bude také jako pripomínka životního stylu horníku a skláru pro soucasnou generaci a též jako hold obetem dulních neštestí. Uskutecnením expozice vyhovíme mnoha žádostem našich obcanu o vytvorení takovéhoto zarízení, po kterém již dlouho volájí. Cílem projektu je podpora regionálních kulturních a sociálních tradic a také podpora cestovního ruchu z duvodu neexistence zarízení, které by dokumentovalo život horníku ci skláru a jejich práce, v blízkém i širokém okolí. Pro expozici využijeme prostory v budove, která je v majetku mesta. Zde je však potreba provést nátné opravy. Pozitivum projektu je umístení budovy expozice na cyklotrase Moravské vinné stezky. Projektem jsme obnovili spolupráci s mestem Holíc na Slovensku a vzájemné kontakty budeme nadále prohlubovat.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   487 500,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform