Search for European Projects

SPRICHCODE3:DILNA SLOV (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0192)
Start date: May 31, 2005, End date: Apr 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Literární a výtvarná soutěž SPRICHCODE3: DÍLNA SLOV je určena studentům ve věku 15 - 19 let z Jižních Čech, Horních Rakous a Dolního Bavorska. V Horním Rakousku proběhly již dva ročníky v letech 2001-02 a 2003-04, v letošním roce získává poprvé mezinárodní rozměr zapojením obou výše zmíněných regionů. Soutěž probíhá ve dvou hlavních kategoriích: Literatura a SMS, Fotografie a MMS. Kromě těchto obecných kategorií se mohou účastníci zapojit do podkategorie Stifterova kolej, která připomíná osobnost významného česko-rakouského spisovatele Adalberta Stiftera, a podkategorie First Job - První zaměstnání, kde se mohou mladí lidé podělit o své zážitky z brigád, praxí nebo začátků v zaměstnání. Soutěž umožní mladým lidem nejen uveřejnit autorské práce, ale zároveň podporuje jejich kreativitu a originalitu, protože nijak tématicky či obsahově příspěvky neomezuje. Využití webové stránky k editaci soutěže přispěje k snadnému přístupu k vloženým příspěvkům všem zájemcům o reflexi literárních děl svých vrstevníků. Tím, že se soutěže mohou účastnit lidé ze všech regionů, se zároveň naplňuje významný cíl akce, totiž podpora vzájemných přeshraničních kontkatů mezi mladými lidmi. Cílem organizátorů je neukončit projekt po uzávěrce soutěže a vyhlášení výsledků, ale naopak i do budoucna napomáhat začínajícím autorům, prezentovat vítěze na literárních čteních a výstavách či jim umožnit publikovat v tisku. Soutěž Sprichcode3: Dílna slov je projekt ojedinělý svým rozsahem, mezinárodním kontextem i přesahem (totiž vytvořit z webové stránky platformu pro nejmladší středoevropskou literaturu). Projekt pro soutěž Sprichcode3:Dílna slov je zrcadlovým projektem. Na rakouské straně byla žádost podána pod titulem SPRICHCODE3:DÍLNA SLOV v rámci programu INTERREG III A. Rakouský partner je hlavním organizátorem soutěže, zajišťuje organizační aktivity, které souvisejí s administrativou soutěže a akce na rakouské straně. Český organizátor zajišťuje akce na české straně.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   75 937,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants