Search for European Projects

Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza"
Start date: Dec 31, 2008, End date: Feb 27, 2011 PROJECT  FINISHED 

Pogranicze polsko-słowackie cechuje wyjątkowe bogactwo dziedzictwa kulturowego, które w ciągu wieków współtworzyli zamieszkujący ziemie leżące u podnóża Tatr Polacy, Słowacy, Węgrzy, Niemcy, Łemkowie, Żydzi i Cyganie. Ślady tych siedmiu kultur przetrwały w zabytkach architektury i sztuki, w bogatych obyczajach, folklorze i rzemiośle, w muzyce i języku. Stawiając sobie za cel ochronę i upowszechnianie niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego w Euroregionie Tatry, zachowanie na tym obszarze unikatowych wartości kulturowych ukształtowanych przez wpływ siedmiu kultur oraz wykorzystywanie wielokulturowości pogranicza do budowania przez transgranicznych partnerów nowych produktów kulturalnych i turystycznych, które wpłyną na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego Związek Euroregion Tatry wraz z polskimi i słowackimi partnerami: Združeniem Region Tatry, Muzeum w Kieżmarku oraz Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu realizuje projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego Od Ladislava Medňanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza. Achievements: Pogranicze polsko-słowackie cechuje wyjątkowe bogactwo dziedzictwa kulturowego, które w ciągu wieków współtworzyli, zamieszkujący ziemie leżące u podnóża Tatr, Polacy, Słowacy, Węgrzy, Niemcy, Łemkowie, Żydzi i Cyganie. Ślady tych siedmiu kultur przetrwały w zabytkach architektury i sztuki, w bogatych obyczajach, folklorze i rzemiośle, w muzyce i języku. Ochronę i upowszechnianie tego niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego miał na celu zakończony rzeczowo i finansowo projekt Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Medňanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza, w którym Partnerem Wiodącym był Związek Euroregion Tatry. W ramach projektu prezentowane były imprezy kulturalne takie jak wystawa Najstarsze wizerunki Tatr na rycinach, litografiach i mapach, Festiwal kultury Rusińskiej słowacko-polskiego pogranicza, konferencja naukowa Ikonografia Tatr czy festiwal w Nowym Targu, podczas którego odbyły się występy zespołów prezentujących kulturę rusińską, słowacką, żydowską, romską, węgierską i niemiecką, a także prezentacje twórczości ludowej oraz degustacje potraw regionalnych siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego. Działania inwestycyjne w projekcie obejmowały rozbudowę infrastruktury kulturalnej w Muzeum w Kieżmarku, dzięki której odnowiony został dziedziniec Zamku w Kieżmarku, jedynym w całości zachowanym zamku na Spiszu. Powstała również stała scena, widownia i siedem stylizowanych stoisk rzemieślniczych, które posłużą między innymi do prezentacji tradycyjnego rzemiosła czy kuchni polsko-słowackiego pogranicza. Wartością dodaną projektu, dzięki której bogactwo kulturowe pogranicza jest upowszechniane na większą skalę są liczne publikacje takie jak albumowe wydawnictwa Najstarsze wizerunki Tatr i Pamiątki Siedmiu Kultur czy tom referatów z konferencji Ikonografia Tatr poświęcony granicznemu łańcuchowi gór, które już nie dzielą, lecz łączą Polskę i Słowację. Publikacje zostały dodatkowo przekazane ponad 200 instytucjom po polskiej i słowackiej stronie granicy, w tym do bibliotek.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   380 728,35
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants