Search for European Projects

Sportovní areál Strelná
Start date: Aug 31, 2004, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt reší problematiku zvýšení domácí i zahranicní návštevnosti. Jeho cílem a hlavní aktivitou je rekonstrukce a vybudování ploch pro rekreacní volnocasové aktivity sportovního charakteru, což povede ke zlepšení kvality infrastruktury pro trávení volného casu v obci. Jedná se: 1. První verejne prístupné víceúcelové hrište bude sloužit k provozování tenisu, volejbalu, nohejbalu, malé kopané apod. Za tímto úcelem bude na hrišti zrízeno podélné lajnování. Na prícné ose bude zrízeno lajnování pro provozování streetbalu. Hrište je navrženo vc. obvodového oplocení, nových konstrukcních podkladních vrstev a odvodnení. Hrište bude osazeno hokejbalovými mantinely. 2. Druhým prvkem budovaného sportovního areálu bude detské hrište vybavené kolotocem, vežickou se skluzavkou a hrackou na pružine. Realizací projektu tak vznikne víceúcelový multifunkcní sportovní areál pro rekreaci nejširších vrstev obyvatelstva. Vybudování detského hrište umožní, aby se areál stal cílem rodinných výletu, nebot možnost k vyžití zde najdou jak rodice tak jejich deti. Sportovní areál nebude mít význam jen pro zájemce o sport. Sportovní aktivity jakož i sportovní organizace jsou významnými aktéry spolecenského života na venkove a jejich cinnost je duležitá z hlediska soudržnosti venkovského spolecenství a jeho lokální autarkie. Aktivní prístup obyvatel k životu a zájem o spolecenské dení tak prispeje k udržitelnosti života na venkove a umožní jeho další harmonický rozvoj.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   2 025 492,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

2 Partners Participants