Search for European Projects

Sportovní areál Lužná
Start date: Apr 12, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt reší problematiku zvýšení domácí i zahranicní návštevnosti. Jeho cílem a hlavní aktivitou je rekonstrukce a vybudování ploch pro rekreacní volnocasové aktivity sportovního charakteru, což povede ke zlepšení kvality infrastruktury pro trávení volného casu v obci. Predmetem projektu je vybudování víceúcelového hrište, které bude sloužit k provozování tenisu, volejbalu, nohejbalu, hokejbalu a hokeje. Povrch hrište je navržen jako umelý venkovní trávník s kremicitým vsypem. Tento povrch je ohranicen betonovou obrubou. Kolem obvodu hrište s povrchem umelého trávníku je navržen ochoz - povrch ze zámkové dlažby. Na tento ochoz bude osazena nosná konstrukce drevených mantinelu. Kolem obvodu ochozu je navržen zelený pás, prípadne zpevnená plocha (u komunikace). Soucástí projektu je také vybudování osvetlení hrište. Víceúcelové hrište doplní komplex sportovního areálu v Lužné, kde se v soucasné dobe nachází fotbalové hrište …DOPLNIT… Realizací projektu tak vznikne víceúcelový multifunkcní sportovní areál pro rekreaci nejširších vrstev obyvatelstva. Vybudování detského hrište umožní, aby se areál stal cílem rodinných výletu, nebot možnost k vyžití zde najdou jak rodice tak jejich deti. Sportovní areál nebude mít význam jen pro zájemce o sport. Sportovní aktivity jakož i sportovní organizace jsou významnými aktéry spolecenského života na venkove a jejich cinnost je duležitá z hlediska soudržnosti venkovského spolecenství a jeho lokální autarkie. Aktivní prístup obyvatel k životu a zájem o spolecenské dení tak prispeje k udržitelnosti života na venkove a umožní jeho další harmonický rozvoj. Realizací projektu se tak vhodne doplní nabídka aktivního trávení volného casu pro návštevníky a turisty príhranicních mikroregionu Hornolidecska a Púchovské doliny.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   1 496 723,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

3 Partners Participants