Search for European Projects

Sportovní a kulturní spolupráce fotbalových klubů (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0173)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je rozvoj spolupráce mezi dvěma sportovními kluby mladých fotbalistů (FC Pálava Mikulov a FC Drasenhofen) . Důraz je kladen na organizování společných sportovně-kulturních akcí, sdílení zkušeností a poznatků z práce s mladými sportovci a na vytváření osobních kontaktů mezi dětmi a mládeží. Projekt přispěje k rozvoji sportovních aktivit dětí a mládeže v příhraničním regionu a k přirozenému poznávání kultury života v obou sousedních regionech. V rámci projektu budou kromě společných sportovních akcí připraveny také informační letáčky o historii a aktivitách obou klubů a o jejich partnerské spolupráci (v české a německé jazykové mutaci) a dále bude prostřednictvím informačního panelu umístěného v sídelních obcích klubů prezentována minulost a současnost obou sportovních klubů. Prostřednictvím sportu a kultury (s využitím dětských folklórních souborů) dojde ke zintenzívnění komunikace nejen mezi zúčastněnými kluby, ale také mezi radnicemi obou zúčastněných obcí - v případě Mikulova je členy výkonného výboru klubu šest zastupitelů, kteří podstatnou měrou ovlivňují vývoj a orientaci ve vztahu k práci s mládeží, k odbornému vedení a ke zvyšování kvalifikací trenérů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   229 557,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants