Search for European Projects

Sportovne turistický areál Študlov
Start date: Sep 30, 2004, End date: May 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Predmetem projektu je rekonstrukce sportovišt ve Sportovne - turistickém areálu Študlov doplnení vybavení objektu turistické ubytovny v areálu, bude provedena stavební úprava zpevnených ploch a provedení udržovacích prací a oprav v míste stavebne neupraveného víceúcelového hrište. Rešení Projekt pri respektování potreb budoucích uživatelu reší doplnení vybavení objektu turistické ubytovny v areálu, stavební úpravu zpevnených ploch a provedení udržovacích prací a oprav víceúcelového hrište ve Sportovne - turistickém areálu. Doplnení vybavení objektu turistické ubytovny v areálu Predmetem této aktivity projektu je osazení prostor turistické ubytovny otopnými telesy na zemní plyn, vybavení kuchyne (kombinovaný plynový sporák, plynový ohrívac vody, mikrovlnná trouba, lednice, kuchynská linka), zarízení jídelny (stoly, židle) a vybavení pokoju (lužka, stolky, kresla, šatní skríne). Stavební úprava zpevnených ploch Sportovne-turistického areálu Študlov Bude provedena oprava poškozených míst zpevnených ploch v prostoru kolem objektu šaten a na prístupu k fotbalovému hrišti provedením spojovacího penetracního náteru, hrubým vyrovnáním a provedením položení asfaltobetonové smesi ABS III tl. 50 mm do úrovne požadované nivelety. Bude tedy provedeno opravou poškozených míst odkopáním, doplnením makadanu a zhutnením. Udržovací práce a opravy verejného víceúcelového hrište Bude provedena úprava stávajícího stavebne neupraveného víceúcelového hrište využívaného detmi na vybíjenou, volejbal a malou kopanou s travnatým povrchem za branou fotbalového hrište na víceúcelové hrište použitelné krome shora uvedených sportu také na streetbal a tenis. Hrište o rozmerech 18 x 32 m s povrchem z umelého trávníku s kremicitým vsypem typu NEW GRASS T6 výšky 15 + 2 m. Vybudováno bude také zarízení pro skok do dálky (západní strana areálu). Stávající provizorní vybavení (branky, síte, koše atp.) bude nahrazeno typovým.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   2 606 602,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants