Search for European Projects

Sportovec města Moravský Krumlov 2005 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0180)
Start date: Aug 31, 2005, End date: Dec 14, 2005 PROJECT  FINISHED 

Posláním projektu je podpora a všestranný rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže nejen v rámci našeho města, ale v rámci partnerství měst v Rakousku.Spolupráce měst,je zaměřena především do oblastí práce s dětmi a mládeží. Vážnost celému projektu dodává každoroční účast vzácných hostů zástupců olympijského výboru ČR, sportovců olympioniků, zástupců sportovních organizací,poslanců ,zástupců partnerských měst a široké veřejnosti. Projekt Sportovec roku je kulturně společenskou akcí města s partnerskou účastí zahraničí přispívá k odbourávání zdánlivých bariér a napomáhá rozvoji mezilidských vztahů všech zúčastněných . Projekt byl poprvé zahájen v roce 2002 a získal si velký ohlas nejen mezi sportovci ,ale i širokou veřejností. Tato akce je zhodnocením celoroční činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže . Sportovec roku je jednodenním setkáním sportovců, které začíná besedou s hosty na ZŠ Ivančická. Odpolední program je zakončen slavnostním exibičním vystoupením vybraného sportovního oddílu a závěr patří autogramiádě. Večer se v prostorách kinosálu v Moravském Krumlově uskuteční slavnostní galavečer, kde jsou vyhlášeni nejlepší sportovci a nejlepší sportovní oddíly roku. Váženými hosty této akce jsou sportovci a zástupci sportovní veřejnosti z LURS Maissau v Rakousku, s nimiž naše sportovní oddíly v průběhu roku realizují vzájemné sportovní akce a a různá setkání . Příprava této události vyžaduje mimojiné náročnou přípravu. Součástí administrace celé akce je sepsání smlovy o nájmu sálu, sepsání dohody o provedení práce s moderátorem, Nezbytnou součastí příprav je zajištění a tabulkové zpracování celoročních výsledků, jejich vyhodnocení napsání diplomů pro vítěze v kategoriích jednotlivců a sportovních kolektivů. Dále musí být zpracovány a vyhotoveny , plakáty, vstupenky, pozvánky včetně obálek. V příloze projektujsou uvedeny nejaktuálnější akce současné doby města Moravského Krumlova o spolupráci v rámci přeshraniční .
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   39 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants