Search for European Projects

Sport pro všechny aneb sport nezná hranice
Start date: Dec 31, 2006, End date: Feb 28, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na rozvoj česko-polské spolupráce při organizaci závodů a výměnu zkušeností. Jedná se o cyklus 9 provázaných závodů konaných během roku na české a polské straně hranice: 6x na české straně, 3x na polské straně: lyžařské závody ve sjezdu i běhu, na horských kolech, v běhu do vrchu a na kolečkových lyžích. Smyslem je zapojit veřejnost z Česka i Polska, proto je navržena společná soutěž. Výhercem bude účastník s nejvíce absolvovanými závody (libovolně zda v Česku nebo Polsku) a další výherci budou losování. Další přidanou hodnotou jsou 2 mezinárodní setkání trenérů a organizátorů za účelem výměny zkušeností a naplánování další spolupráce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.3%   314 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants