Search for European Projects

Sport bez hranic - Ukaž co umíš (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0164)
Start date: Jun 29, 2005, End date: Nov 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu bude uspořádáno sportovní odpoledne s ukázkami sportovních dovedností dětí a mládeže z české a bavorské strany široké veřejnosti. Cílem projektu je jednak výměna zkušeností a dovedností v oblasti sportu jednak vzájemné poznání. Projekt je určen dětem a mládeži organizované v nejrůznějších sportovních oddílech na české a bavorské straně. Projekt navazuje na podobný projekt realizovaný v roce 2004 v obci Weiding. Projektu se zúčastní cca 200 dětí a mládeže z obou stran hranice reprezentující nejméně 16 nejrůznějších sportovních aktivit.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 70%   52 329,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants