Search for European Projects

Sport bez hranic - Integrační setkání česko - rakouské mládeže (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0424)
Start date: May 31, 2007, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Sdružení pěstounských rodin realizuje projekt Dům na půli cesty - Velký Dvůr u Pohořelic /D1/2/, což je zařízení pro mladé lidi, kteří po dosažení plnoletosti odcházejí z dětských domovů. V D1/2 nalézají klienti přechodné bydlení i zaměstnání v dílnách i na ekofarmě. Dům na půli cesty sídlí v objektu bývalého loveckého zámečku, který nechal postavit Leopold z Ditrichštejna /1703 - 1773/. Ve shodě s tehdejším uměleckým směrem byl objekt bohatě zdoben sochami, trofejemi a obrazy. Pohnutá historie objektu - sloužil jako vojenský lazaret či sirotčinec, po roce 1948 jako státní statek - však příliš nepřispěla k zachování původní podoby zámku. Snahou současného vlastníka je rehabilitovat původní koncepci a myšlenku objektu a období necitlivé devastace kulturní památky a důstojně překlenout období necitlivé devastace kulturní památky venkovského baroka. Společná historie a kulturní kořeny s Rakouskem dávají prostor pro vznik nových kontaktů a spolupráce mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu. Chtěli bychom dát prostor pro integraci, sportovní a kulturní vyžití česko - rakouské mládeže. Cílem projektu je integrační setkání handicapovaných mladých lidí z Charitashaim s mladými lidmi žijících v Domě na půli cesty. Projektovým záměrem je týdenní sportovní setkání bez hranic, obsahově zaměřené na jízdu na koni, agility - pohybové aktivity se psem, plavecké discíplíny. Součástí je společensko kulturní program, průběžný kurz PC gramotnosti pro zúčastněné.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 72.7%   221 613,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants