Search for European Projects

SpoorRegio / SchienenRegio
Start date: Dec 31, 2015, End date: Nov 30, 2017 PROJECT  FINISHED 

Description (EN): This proposal comprises a study which identifies the promising improvement options for cross-border passenger transport by rail in the Euregio area. The study provides an estimation of the feasibility of the implementation of these improvements.German and Dutch partners will conduct the study in cooperation. The study results in a go/no go document for Dutch and German decision makers.The completed study will be the basis for an intented subsequent application under TEN-T corridor North Sea Baltic because this includes the connection Amsterdam-Berlin. Het voorstel betreft het samen met Duitse en Nederlandse partners uitvoeren van een studie die de kansrijke verbetermogelijkheden voor het grensoverschrijdend personenvervoer per spoor in het Euregiogebied in kaart brengt en die een inschatting geeft van de haalbaarheid van deze verbetermogelijkheden. Het eindresultaat van de studie vormt een besluitvormend go/no go document bedoeld voor Nederlandse en Duitse bestuurders.De afgeronde studie zal de basis zijn voor een eventuele vervolgaanvraag in het kader van TEN-T corridor North Sea Baltic omdat de verbinding Amsterdam-Berlijn hier deel van uitmaakt.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   227 250,00
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants