Search for European Projects

Spoluprací mladé generace k Evropě bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0190)
Start date: Sep 26, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je podpora spolupráce se dvěma školami v Bavorsku, která má již patnáctiletou tradici. Projekt je realizován celoročním setkáváním žáků a učitelů . Především pro žáky je setkávání a spolupráce se zahraničním partnerem již věcí samozřejmou a přirozenou. Vlastní náplň projektu vychází též z návrhů samotných dětí, tím je přirozeně zvyšována jejich aktivita, a to především v těchto oblastech: sportovních soutěžích, ekologické výuce, kulturních akcích a vzdělávacích akcích učitelů. Cílovou skupinu představují žáci všech tří škol ve věku 9 - 15 let.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   78 421,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants