Search for European Projects

Spolupráce přes hranice? Vybere si každá generace! (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0291)
Start date: Jun 20, 2006, End date: Jun 23, 2006 PROJECT  FINISHED 

Předkládaný projekt se pokouší zatraktivnit aktivity připravované s rakouským partnerem širokým vrstvám obyvatel měst svým zaměřením na kulturní zážitky, sportovní akce a zábavné soutěžní zápolení pro školáky. Aktivity zahrnují přehlídku místních pěveckých sborů, fotbalové utkání mužů v kopané a letní soutěže pro děti na koupališti. Slavkovský pěvecký sbor navázal při svém vystoupení v Rakousku plodné kontakty a očekává se podobně úspěšná přehlídka u nás. Děti, které svým zájmem již mnohokrát potvrdily, že podobných akcí by uvítaly více, mají možnost si tentokrát netradičně v bazénu zasoutěžit s rakouskými školáky. Smlouvy o spolupráci mezi městy Slavkovem u Brna a rakouským Hornem prioritně určují oblasti, na které chtějí oba partneři zaměřit pozornost. Jedná se spolupráci škol, kulturní oblast a sport. Tudíž se města snaží prohlubovat svou spolupráci přípravou společných projektů právě v těchto oblastech.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   141 375,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants