Search for European Projects

Spolupráce mezi zahradkáři z Velkých Hoštic a Ratiboře - pořádání společných akcí za účelem výměny zkušeností a uspořádání společné výstavy hroznů
Start date: Aug 31, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Výměna zkušeností a zavádění nových postupů pěstování vinné révy v okrajových oblastech - Slezska, způsoby pěstování a výměna zkušeností s odrůdami jak u polských partnerů, tak i u místních organizací. V měsíci květnu navštíví zahradkáři z Velkých Hoštic a Opavy zahradkářskou osadu PZD Rodzinne ogrody dzialkowe Widok v Racibórz-Brzezie. Při druhé aktivitě uspořádáme společnou odbornou exkursi zahradkářů z Velkých Hoštic a Ratiboře do vinice v Kuksu - p. Rudolfský Stanislav, který má obdobné podmínky pro pěstování vinné révy jako jsou v naší oblasti. Třetí aktivitou bude uspořádání odborné již 11. výstavy hroznů Slezska, které se zúčastní pěstitelé jak z Opavska tak i z Polské Ratiboře.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   123 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants