Search for European Projects

Spolupráce Českého a Rakouského červeného kříže v přípravě na katastrofy (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0252)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt Spolupráce Českého a Rakouského červeného kříže v přípravě na katastrofy je orientován na podporu realizace dvou společných výcvikově - vzdělávacích akcí Českého (ČČK) a Rakouského červeného kříže (ÖRK) v roce 2006. Tyto akce jsou primárně určeny členům Humanitárních jednotek ČČK v Jihočeském kraji a jednotek ÖRK Oberösterreich (Mühlviertel). Formou zajištění odborné spolupráce se dále účastní i další organizace např. Jihočeská záchranná brigáda kynologů, jednotky Sboru dobrolvolných hasičů atd. Zmiňované Humanitární jednotky ČČK jsou v případě rozsáhlých mimořádných situací využívány zejména pro zajištění potřeb postiženého obyvatelstva po stránce nouzového ubytování, stravování, ošacení a psychosociální péče, stejně jako zajištění první pomoci v návaznosti na Zdravotnickou záchrannou službu. Jejich členy jsou mladí lidé, převážně studenti. Týmy ÖRK plní obdobné úkoly na druhé straně hranice. Podpora Dispozičního fondu bude využita při realizaci následujících konkrétních akcí: 1) Přípravný kurz pro velitele - dvoudenní, převážně teoretický, blok určený k výměně zkušeností mezi veliteli českých a rakouských jednotek, s důrazem na zdokonalení vědomostí, schopností a činnosti českých účastníků. Realizace ve třetím čtvrtletí roku 2006. 2) Svatý Kámen 2006 - společné součinnostní cvičení ČČK a ÖRK v termínu 21.- 24. 9. 2006. Cvičení je koncipováno jako třídenní akce s jednak teoretickou složkou ve formě odborných seminářů a dále praktickou činností při řešení simulovaných mimořádných událostí v terénu, s využitím cca 30 figurantů. Praktická činnost probíhá ve dne i v noci. Tématem cvičení je součinnost a spolupráce pod jednotným velením při zvládání mimořádných událostí, hromadných neštěstí, terénním vyhledávání, zajišťování nouzového ubytování a spolupráce s prvosledovými složkami Integrovaného záchranného systému (Zdravotnická záchranná služba atd.). Plánovaný počet účastníků (bez započítání figurantů a organizátorů) je cca 80.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   70 491,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants