Search for European Projects

Spolu pro byznys
Start date: Dec 31, 2012, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Vytvoření jednotného společného trhu je jedním z hlavních cílů Evropské Unie. Základními překážkami k dosaženítohoto cíle v česko-polském pohraničí jsou:- jazykové rozdíly,- neznalost právních předpisů platných v sousedním státě,- neznalost specifik trhu sousedního státu.Projekt řeší výše uvedené problémy. Ve výsledku realizace projektu vzniknou informační nástroje k propagaci principů podnikání v sousední zemi (vysílání na téma podnikání v České republice vysílané v Polsku a internetová strana o hospodářském potenciálu Polska určená pro české firmy). Velice důležitý pro úspěch projektu je také specifický a vzájemně komplementární profil partnerských institucí z jedné strany nejdůležitější subjekt seskupující polské podnikatele v České repubice a z druhé strany největší rádiová stanice fungující na území Opolského vojvodství.
Up2Europe Ads

Details

  • 82.1%   243 427,06
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants